Star Western nr. 35: Eines Rangers Ehre (En rangers ære) Utgitt 1975 av Pabel Verlag