Reval Taschenbuch: Mit Stern und Colt (Med revolver og stjerne) Utgitt 1978 av Melzer Verlag