Morgan Kane nr. 4 - Ku-Klux-Klan (Med loven i ryggen)

Utgitt 1979 av Librairie des Champs-Elysées.