Morgan Kane nr. 11 - Vengeance! (Hevn!)

Utgitt 1979 av Librairie des Champs-Elysées.