Morgan Kane nr. 3 - Le colt et l'étoile (Med revolver og stjerne)

Utgitt 1979 av Librairie des Champs-Elysées.