Morgan Kane nr. 59 - Betala i bly (Morgan Kane og "The Wild Bunch").

Utgitt 1978 av B. Wahlströms Bokförlag