Morgan Kane nr. 68 - Röd mans hämnd (Comanche!).

Utgitt 1979 av B. Wahlströms Bokförlag