Victory-böckerna nr. 97 Kjell Hallbing: Nattens hökar (Nattravnene) Utgitt 1966 av Wennerbergs Förlag