Morgan Kane nr. 67 - Blodig väg (Blodsporet til Santa Fe).

Utgitt 1979 av B. Wahlströms Bokförlag