Morgan Kane nr. 65 - Dödens pris (Klondike '97).

Utgitt 1979 av B. Wahlströms Bokförlag