Morgan Kane nr. 73 - Skjut först, Kane (Cuba libre!).

Utgitt 1980 av B. Wahlströms Bokförlag