Prärie-böckerna nr. 58 Leo Manning: Bortom all ära (Ærens vei) Utgitt 1966 av Wennerbergs Förlag