Morgan Kane nr. 64 - Blodigt offer (Yukon's onde ånd).

Utgitt 1979 av B. Wahlströms Bokförlag