Prärie-böckerna nr. 51 Kjell Hallbing: En jagad man (Jaget mann) Utgitt 1965 av Wennerbergs Förlag