Morgan Kane nr. 55 - Duell i San Antonio (Duell i San Antonio).

Utgitt 1977 av B. Wahlströms Bokförlag