Morgan Kane nr. 53 - Desperadon (Revolver til salgs).

Utgitt 1977 av B. Wahlströms Bokförlag