Morgan Kane nr. 23 - Dödens gräns (Coyoteros!).

Utgitt 1973 av B. Wahlströms Bokförlag