Morgan Kane nr. 47 - Skjut först! (Oklahoma terror).

Utgitt 1976 av B. Wahlströms Bokförlag