Morgan Kane nr. 12 - Storm över Sonora (Storm over Sonora).

Utgitt 1971 av B. Wahlströms Bokförlag