Morgan Kane nr. 50 - Hämndens dag (Djevelens utvalgte).

Utgitt 1977 av B. Wahlströms Bokförlag