Morgan Kane nr. 34 - Skalpjägarna (Gribbene i Sierra Madre).

Utgitt 1974 av B. Wahlströms Bokförlag