Morgan Kane nr. 36 - Man mot man (El Gringo).

Utgitt 1975 av B. Wahlströms Bokförlag