Morgan Kane nr. 29 - Blod och guld (Blod og gull).

Utgitt 1974 av B. Wahlströms Bokförlag