Morgan Kane nr. 25 - De dödas dag (De dødes dag).

Utgitt 1973 av B. Wahlströms Bokförlag