Morgan Kane nr. 43 - Två vågade livet (To desperados).

Utgitt 1976 av B. Wahlströms Bokförlag