Morgan Kane nr. 10 - Revolverns lag (Revolvermanns arv).

Utgitt 1971 av B. Wahlströms Bokförlag